Home » Екосистемне планування » Екосистемне планування навколишнього середовища
Екосистемне планування

Екосистемне планування навколишнього середовища

Відновне використання біоресурсів можливе виключно в умовах запровадження планомірного та обережного за обсягами їх споживання. Це має відбуватись із дотриманням якісного моніторингу стану екосистем, в межах яких вони природно формуються або виробляються людиною.

Основна мета проведення постійного моніторингу та дій щодо збереження існуючих в межах природного середовища видів є, насамперед, збереження біорізноманіття та утримання ключових параметрів стану екологічної системи на рівні, віддаленому від значень, на яких загрози його порушення виникають. Така ситуація є здебільшого ідеалістичною та в практиці природокористування часто є порушуваною, чим сталість природокористування ставиться під сумнів, а доступність біоресурсів в майбутньому скорочується. Проте екологічні системи нашої планети не є виключно джерелом ресурсів для людини в розумінні матеріальних цінностей, проте постачають людині кисень та звільнене від шкідливих газів та пилу повітря, чисту воду, сенсорні та відео екологічні переваги, яких немає в суто синтетичному середовищі життя людини. Екосистемне планування втручання в природні процеси та свідоме відновлення ушкоджених ділянок екосистем в кожній країні є невід’ємною частиною забезпечення сталого розвитку планети.

Науково-технічне та методичне забезпечення цього процесу є предметом наших досліджень та щоденної роботи. Ми охоче розглянемо проблематику та задачі, які постають в процесі зрівноваження природокористування та природо відновлення та надамо консультативні послуги з розробки та впровадження комплексних рішень в цій галузі.

Зв’язок з нами по телефону:
+380443606770
+380800750842
+380631813995

×
Any questions?