Home » Про центр » Cталий розвиток
сталий розвиток

Cталий розвиток

Сталість, сталий розвиток (Sustainability, sustainable development):

Сталість базується на простому принципі: все, що потрібно нам для виживання та щасливого існування, прямо чи опосередковано залежить від природного середовища; наше природне середовище розміщене в межах замкнутої екосистеми планети Земля.
Сталість створює й підтримує умови, за яких людина та природа можуть існувати в продуктивній гармонії, а умови, які забезпечують придатне для життя середовище, дозволяють виконувати соціальні, економічні та інші вимоги сучасного суспільства, не створюючи при цьому загрозу для життєзабезпечення майбутніх поколінь.

Сталість (Sustainability) як комплекс наукових підходів і практичних принципів дає нам змогу бути більш упевненими в тому, що ми і зараз, і в майбутньому будемо забезпечені їжею, водою, матеріалами та ресурсами для захисту здоров’я, матимемо сприяння розвитку людської спільноти, бізнесу та національної економіки.

Сталий розвиток (Sustainable development) – це концепція необхідності забезпечення збалансованого розвитку цивілізації шляхом встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства й захистом інтересів майбутніх поколінь, у тому числі їхньої потреби в безпечному та здоровому довкіллі, з урахуванням його локальних і глобальних підсистем. В основу методології цієї концепції покладено системний підхід до вирішення завдань та сучасні інформаційні технології моделювання і прогнозування, спрямовані на пошук найбільш оптимального шляху розвитку.

Локально сталі технології дозволяють людині зменшити споживання невідновних ресурсів, підвищити якість життя й отримати значною мірою незалежність від безлічі ринків дорогих ресурсів у майбутньому, що в економічному аспекті робить компанії і громадський сектор більш стабільними і конкурентоспроможними.
Глобально сталість довкілля дасть змогу нашій планеті зберегти здатність до життєзабезпечення популяції людей у майбутньому так само, як і зараз. Способи жити і вести діяльність на засадах сталого розвитку можна знайти зокрема через реорганізацію середовища проживання (наприклад, через упровадження найбільш раціональних аспектів екосистемної ресурсо- й енергоощадної концепції організації міст і концепції сталих міст). Шляхом привнесення біотехнологій у різні сектори економіки, використання широкої палітри можливостей та інновацій, що постають у сфері сталого розвитку (зокрема це пермакультура, зелене будівництво, стале сільське господарство, стала архітектура, екосистемне планування) IPM та EPM – методики захисту рослин у сільському, лісовому, присадибному господарстві, використання «зелених» технологій, відновних джерел енергії, які подекуди стають більш доступними, ніж традиційні, можна зменшувати тиск на екосистему і тим самим вивільняти резерви для самовідновлення природного середовища з метою покращення умов життя людини, що стало особливо актуальним в останні роки.

Зв’язок з нами по телефону:
+380443606770
+380800750842
+380631813995